this is me

Viet Hung

I'm a developer who is into creative writing lately. This is my experimental writing, thoughts and knowledge-sharing hub on the Internet.

What is border-radius, really?

Have you ever thought, what does 18px or 50% really mean when they get passed to border-radius property?

Rust Koan: Những Chướng Ngại

Dịch lại một đoạn koan về rust trong lúc cao hứng.

Tui đi coi ca nhạc

Đầu năm tới giờ tui đi được 3 buổi hoà nhạc. Tới giờ tui vẫn chưa tin được là mấy đêm hôm đó có diễn ra thiệt.

Viết cho 2022

Bữa nay để ý thấy cái blog nguyên một năm 2022 đầy sóng gió chỉ có một bài post duy nhất nên làm tui muốn viết lại chút ít gì đó.

std::mem::transmute the unsafe magic

Using mem::transmute for struct inheritance in Rust

Browser from Scratch: Layout

A quick look into how the browser layout process works.

Lần đầu đi phỏng vấn

Ghi chép về lần đầu tui đi phỏng vấn xin việc.

Browser from Scratch: CSS parsing & processing

A brief history of CSS & how browser process CSS values

Browser from Scratch: HTML parsing

Since I have foolishly made a promise with the first three words in the name of this series, let's build an HTML parser from scratch.

Browser from Scratch: DOM API

One of the main building blocks of the HTML rendering process is the DOM API. Before a browser can render the HTML document, it needs to parse the document content into a tree structure called the DOM tree. In this post, I'll break down my experimentation in building a DOM API with Rust.

Vấn đề về IME trên Linux

Một vấn đề muôn thuở của những IME hỗ trợ gõ tiếng Việt trên Linux là việc tương thích phương pháp gõ với cả ứng dụng lẫn người dùng.

Bỏ dấu trong tiếng Việt

Cuối năm 2019, cộng đồng webuild đang sôi sục về chủ đề gõ tiếng Việt trên "lai nớt" thì có 2 cá nhân nảy ra cùng ý tưởng nhưng giấu nhẹm đi làm riêng. Ý tưởng là 1 bộ Input Method Editor hoàn toàn bằng Rust, hứa hẹn sẽ có thể cạnh tranh với các tên tuổi trong làng gõ chữ Quốc ngữ trên Linux như ibus hay fcitx.

Browser from Scratch: Introduction

This is the start of Browser from Scratch series, created to help me (and probably you too) to learn more about how a browser works by building one!